Om mig

 

E-mail: egon@l-kloster.dk

1948 Født i Terkelsbøl

                 10m fra jernbanesporet mellem Tinglev og Tønder

1954 Terkelsbøl skole 1. til 5. klasse

1955 Tinglev skole 6. til 8. klasse

1963        I lære som tømrer

                  ved Tømremester Willy Nielsen Tinglev

1967        Indkaldt til militæret på Høvelte Telegrafkaserne

                  Efter rekrutskolen tjeneste ved KSN kompagniet som telegrafist

1968        Håndværkerskolen i Sønderborg som Byggetekniker

1970        Byggeteknisk højskole i Horsens som Bygningskonstruktør

1972        Haderslev Byggeforretning ( konkurs 1972 )

1972        Afløser ved Arkitektafdelingen i Haderslev kommune

1973        H. Tønder´s Byggeforretning Tinglev ( konkurs 1974 )

1974        Ansat ved Dirks Rådgivende Ingeniører A/S

                  hvor jeg stadig arbejder efter ca. 35 år

1988        Her mødte jeg Helga, en dejlig årgang 55

                som jeg stadig er sammen med

2012 Er blevet opsagt ved Dirks på grund af manglende arbejde         

                 med fratrædelse til den 1. juni 2013

2015        Gift med Helga den 20. februar   på Tønder rådhus

 

 

 

 

Egon´s hjemmeside

Terkelsbøl stationsbygning

samt sporforløb